Grażyna BOGDANOWICZ

Przyjmuję w gabinecie mieszczącym się w Warszawie

przy ul. Marymonckiej 105 lok. 44 (przy Szpitalu Bielańskim)

po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty:

 tel. +48 501 017 497