Magnes a posocznica

7 maja 2009 roku biolog Donald E. Ingber z Harvard Medical School, jego asystent Chong Wing Yung oraz ich współpracownicy na łamach "Lab on a Chip" opisali opracowany przez nich nowy sposób eliminowania z krwi chorego zarazków wywołujących posocznicę (tzw. sepię). Wykorzystali w tym celu mikroskopijne kulki i magnes.

Naukowcy ci wykonali z materiału magnetycznego kulki o mikrometrowej średnicy. Następnie otoczyli je płaszczem przeciwciał rozpoznających bakterie i grzyby. Kolejnym krokiem było wymieszanie ich z krwią pobraną od pacjenta. Gdy przeciwciała związały patogeny, badacze usunęli kulki z krwi za pomocą pola magnetycznego i przenieśli do płynącego równolegle w mikrochipie roztworu soli fizjologicznej. Oczyszczoną krew przetoczyli z powrotem pacjentowi. Podczas eksperymentów z użyciem 10–20 ml próbek krwi eliminowano do około 80% patogenów.

Skuteczność metody zależy przede wszystkim od wielkości mikrokulek. Z doświadczeń wynika, że powinna ona wynosić mniej więcej jedną ósmą średnicy czerwonych krwinek. Większe zaburzają liniowy przepływ sąsiadujących ze sobą strumieni krwi oraz soli fizjologicznej, powodując ich przemieszanie i utrudniając eliminację mikroorganizmów.

Zdaniem jednego z badaczy – Donalda E. Ingbera - nie jest konieczne usuwanie wszystkich drobnoustrojów, bowiem znaczne obniżenie liczby zarazków ułatwi działanie antybiotykom.

Tonse Raju, neonatolog z Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, doceniając pomysł, zwraca jednak uwagę, że w sepsie część drobnoustrojów może ukrywać się w ropniach bądź też w innych słabo ukrwionych miejscach, takich jak jama otrzewnej, i w ten sposób może przetrwać zabieg magnetycznego oczyszczania.

Donald E. ma nadzieję, że dzięki dalszym pracom magnetyczne oczyszczanie krwi stanie się wkrótce powszechnie stosowaną metodą terapeutyczną, mimo, że do rozwiązania pozostało jeszcze wiele problemów technicznych.

Opracowano na podstawie: Wilcox Kate: Magnesem w mikroba, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,17280,1561430,1,czasopisma.html