Antybiotyki a detoksykacja

Antybiotyki bez wątpienia rządzą w dzisiejszej medycynie. Ich głównym zadaniem jest dopomóc organizmowi w zwalczaniu rozmaitych infekcji.

Antybiotyki są pierwotnie substancją wytwarzaną przez pleśnie. Produkują one substancję obronna, niszczącą konkurencyjne drobnoustroje. Zapewniają w ten sposób większą przestrzeń życiową.

Różne pleśnie wytwarzają różne antybiotyki. Dzisiaj jednak wszystkie antybiotyki produkowane są syntetycznie, w oparciu o analizę składu antybiotyków wytwarzanych przez poszczególne pleśnie.

W przeszłości zakażenia były najczęstszą przyczyną zgonów. Antybiotyki odegrały ważną rolę w zmniejszeniu tego zagrożenia. Z drugiej zaś jednak strony trzeba zwrócić uwagę, że postęp w dziedzinie higieny komunalnej i osobistej znacznie zmniejszył ilość infekcji w naszym środowisku.

Coraz częściej środowiska medyczne biją na alarm, uprzedzając o tracie skuteczności antybiotyków. Nie jest to nic dziwnego. Lekarze przepisują duże ilości antybiotyków. Pacjenci stosują je zbyt często i zupełnie nieadekwatnie co do danej choroby. W efekcie następuje stopniowa zmiana genowych zasobów drobnoustrojów, które przyzwyczają się do tych leków i tym samym nie reagują na nie. Wkrótce mógłby się pojawić cały szereg niemożliwych do opanowania infekcji. Na całe szczęście (lub nieszczęście) problem ten paradoksalnie rozwiązuje się odkrywając coraz to nowe typy antybiotyków.

Zajmujący się detoksykacją zwracają uwagę na kolejne zagrożenie związane z antybiotykami – na ich toksyczne pozostałości. Antybiotyki bowiem przedostają się do organizmu ludzkiego nie tylko w postaci leków, ale także ze środowiska i pożywienia. Przyczyną jest dodawanie antybiotyków do paszy stosowanej w gospodarstwach hodowlanych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zniszczone w wyniku skażeń. Dotyczy to nie tylko drobiu, ale także bydła i pszczół. Antybiotyki przedostają się także do łańcuch pokarmowego z wody. Antybiotyki często też przedostają się do organizmu dziecka z ciała matki podczas ciąży i karmienia piersią. 

Opracowano na podstawie materiałów z artykułów dr Josefa Jonáśa, opublikowanych w biuletynie Joalis info.