Wiosenny Zjazd 2017 BIOPOL-a zakończony

W dniach 19-21 maja 2017 roku odbył się w Ryni k/Zegrza Wiosenny Zjazd Integracyjny PSB "BIOPOL". W trakcie tego Zjazdu mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów i prelekcji. Między innymi: Andrzej Leśniewicz zaprezentował zasady stosowania urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego, Monika Dziemidowicz przedstawiła nam analizę zdrowia śledziony, trzustki i żołądka według TCM,  Tomek Nakonieczny  opowiedział o możliwościach komunikacji ze zwierzętami, Daria Kucharz zaprezentowała nam rolę minerałów w naszym organizmie, a Leszek Borc opowiedział o znaczeniu praw życia. Miło nam też poinformować, że nasza koleżanka Grażyna Bodganowicz została wybrana do Zarządu PSB "BIOPOL" na kolejną kadencję. Gratulujemy!

Już teraz czekamy z niecierpliwością na następny, Jesienny Zjazd PSB "BIOPOL"!

zarzadBIOPOL2017

Homeopatia w Szwajcarii

Jak podaje czasopismo Nieznany Świat (nr 7/2017, str. 10), rząd szwajcarski wpisał właśnie prawo do korzystania z homeopatii do konstytucji, tym samym zrównując tę alternatywną terapię z medycyną konwencjonalną. Oznacza to, że koszty homeopatii (oraz czterech innych terapii komplementarynych) będą pokrywane przez podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wcześniej w Szwajcarii prowadzono badania mające na celu ocenę skuteczności, opłacalności i trwałości leczenia homeopatycznego. Ponad dwie trzecie z ośmiomilionowej społeczności Szwajcarii poparło wyżej wymienione prawo.

A Polska?